Syngenta Herbisit

Ürünlerimizi satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
      Gesagard 500 SC  ( SYNGENTA )

 

HERBİSİT (Yabancıot ilacı) Süspansiyon Konsantre (SC)

Litrede 500 gr prometryneLD50 Prometryne: 5233 mg/kg

Etki Şekli

Yapraklı yabancıotlara etkili “triazin” grubundan bir herbisittir. Gesagard 500 SC, bitkilerin kök ve yapraklarıyla alınır. İlaçtan iyi sonuç alınması için toprakta yeterli nemin bulunması ön şarttır. Orta derecede bir yağış veya bir sulama ekim sonrası yapılan (pre-em) ilaç uygulamasında, ilacın birçok tohumun çimlenme bölgesi olan üst toprak tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu için yararlıdır. Ilık hava şartları ve yeterli rutubet Gesagard 500 SC’nin çimlenmiş otlar üzerinde etkisini olumlu yönde etkiler. Kuru şartlarda Gesagard’ın vaki olabilecek etki kaybı, ilacın tohum ekiminden evvel toprağa tatbik edilmesi ve hafifçe üst toprak tabakasına karıştırılması ile önlenebilir.

Kullanma Durumu

Normal olarak ilaç, kültür bitkisinin ekimini müteakip hemen toprak üstüne pülverize edilir. Toprak iyi hazırlanmalı, kesek ihtiva etmemelidir.Gesagard 500 SC çok geçirgen topraklarda (örneğin kumlu aluviyal) alt tabakalara şiddetli yağış ile yıkanabilir. Bu nedenle ilaç böyle topraklarda kullanılmamalıdır.

İlacın Hazırlanması

Gesagard 500 SC “akıcı sıvı” bir formülasyondur. Önce ilaçlama aletinizin ayarını yapınız ve belirli bir sahanın ilaçlanması için gerekli su miktarını tespit ediniz. Sonra, tavsiye dozu üzerinden bu saha için gerekli su miktarını hesap edip ölçünüz. Bu miktardaki ilacı, aletin karıştırıcısı çalışır ve depo yarıya kadar su ile dolu iken depoya boşaltın ve toprağa eşit olarak pülverize ediniz.

DİKKAT

Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız!

Karışabilirlik Durumu

Başka ilaçlarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.


             Gramoxone  ( SYNGENTA )

HERBİSİT (Yabancıot İlacı)  Emülsiyon Konsantre (EC)

Litrede 200 g Paraquat LD50 paraquat: 104 mg / kg

Yabancıotların tüm yeşil aksamında hızlı etkili, kontak bir herbisittir. Bu nedenle doğrudan kültür bitkilerine uygulanmaz.

Kullanma Şekli

Gramoxone, sırt tulumbaları ve traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle uygulanabilir.

Gramoxone, atomizörler ile kullanılmamalıdır. Bitkilerin kahverengi kabuk dokusu teşekkül etmiş kısımlarına etkili değildir. Ağaç veya çalı şeklinde gelişen ürünlerde; ilacın rüzgâr etkisi ile istenmeyen yerlere taşınarak zarar vermesini önlemek için, 1 atmosfer basınçla çalışabilen ve ilacı daha iri zerreler halinde püskürten polijet memeler kullanılmalıdır. Tee-Jet memelerde kullanılabilir. İlaç uygulamasına yabancıotlar 3-6 yapraklı olduğu zaman başlanmalı ve gerektikçe tekrar edilmelidir. İlaçlamalarda iyi bir kaplama yapılmasına ve yabancıotların ıslatılmasına özen gösterilmelidir. Gramoxone, en çok 40 kısım suya 1 kısım ilaç düşecek konsantrasyonda kullanılmalı, daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılmamalıdır.

Karışabilirlik Durumu

Gramoxone; Alachlor, Atrazin, Dicamba, Diquat, Imazamethapyr, Linuron, Simazin, Metalochlor, Pendimethalin, Fluazifop-p-butyl, Glufosinate, Bromacil, Metribuzin terkipli herbisitler ile karışabilir.

Not

Yoncalıkta Gramoxone uygulaması için iyi bir kök gelişiminin olması gerekmektedir. Bu nedenle yoncalık tesisinden itibaren en az bir yıl beklenmeli ve uygulamalar biçimleri takip eden 3 gün içinde  yapılmalıdır.


                  Touchdown Premium  ( SYNGENTA )

HERBİSİT ( Yabancıot İlacı) Eriyebilir Sıvı (SL)

Litrede 360 g Glyphosate-Asit ihtiva eder. LD 50> 5000 mg/kg

Kullanım şekli

Touchdown Premium, sistemik etkili seçici olmayan çıkış sonrası (post-em) uygulanan bir yabancıot ilacıdır.

Touchdown Premium´un etkisi geniş olup dar ve geniş yapraklı tek ve çok yıllıkyabancıotları kontrol eder. İlaç yabancıotların yaprakları tarafından alınıp büyüme noktalarına, köklere ve rizomlara taşınır. Dolayısıyla Touchdown Premium yabancıotların köküne kadar girer. Touchdown Premium, uygulandıktan  sonra hemen etkisini gösterir ve yabancıotların gelişmelerini dururur. Etki belirtisi olan yapraklardaki kızarmalar ilaçlamadan 4-6 gün sonra görülür. İlaçlama sırasında yabanıotların aktif gelişme içerisinde olmaları, daha yüksek etki alınmasını sağlar.

Touchdown Premium´un en doğru uygulama zamanı çok yıllık dar yapraklılara karşı yabancıotların çiçeklenme devrelerinden önce veya çiçeklenme başlangıcında tek yıllık dar ve geniş yapraklılara karşı da yabancıotlar 5-6 cm boyda veya en az 2 yapraklı dönemde uygulanmalıdır. Uygulama çiğ kalktıktan sonra yapılmalıdır.

Touchdown Premium´un budamadan bir hafta önce veya sonra kullanılması tavsiye edilir. İlaçlamadan 3 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Karışım Durumu

Touchdown Premium, diğer herbisitler ile karıştırılamaz. Residüel etkili herbisitler, Touchdown Premium´dan 7-14 gün önce veya sonra uygulanır.

Touchdown Premium 3 yaşından küçük ağaçlarda kullanılmaz. İlaçlama sırasında ilacın sürüklenip diğer kültür bitkilerine taşınması önlenmelidir.


 Ürünler hakkında sitemizde yer alan bilgiler, resmi üreticiler tarafından sağlanmış bilgilerdir.
Copyright © 2008 Tarım Derman Ticaret